Privacyverklaring Speelmakers

Speelmakers hecht waarde aan jouw privacy. Wanneer je persoonlijke gegevens aan ons verstrekt worden deze gegevens door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt.

Speelmakers, gevestigd aan de Beethovenlaan 2, 6881 PE Velp, ingeschreven onder KvK-nummer: 80391044, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS
Pleun Schaeffer | Speelmakers
Beethovenlaan 2, 6881 PE Velp
06-47126212 | info@speelmakers.nl
www.speelmakers.nl

Pleun Schaeffer is de Functionaris Gegevensbescherming van Speelmakers. Zij is te bereiken via info@speelmakers.nl
Deze privacyverklaring is van toepassing op de website https://speelmakers.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Speelmakers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Algemene persoonlijke informatie zoals: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, andere gegevens die je zelf hebt verstrekt aan Speelmakers in het kader van een overeenkomst (geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, bedrijfsnaam, BTW-nummer...)
 • Informatie om een aankoop of offerte-aanvraag mogelijk te maken en aldus te verwerken voor het correct kunnen uitvoeren van onze overeenkomst en de daaraan gekoppelde diensten (transacties en betaalinfo, verzendinformatie…)
 • Informatie die wij mogen ontvangen in het kader van tevredenheidsonderzoeken, klachten of andere communicatie die je tot ons gericht hebt
 • Informatie die mits voorafgaande toestemming van de klant toevertrouwd werd voor het aankondigen, voorstellen of toelichten van realisaties, projecten of andere elementen

Gegevens die voortkomen uit één of meerdere bezoeken aan onze website worden bewaard in Google Analytics, maar steeds anoniem. Deze gegevens zijn nooit te herleiden naar één persoon of organisatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Speelmakers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • voor de uitvoering van onze overeenkomsten om de wettelijke verplichtingen te kunnen naleven,
 • om je te kunnen informeren en voor extra communicatie en aldus beantwoorden van je vragen via onze website of per telefoon
 • om je, indien nodig, schriftelijk of telefonisch te kunnen bereiken voor opvolging
 • voor marketingdoeleinden zoals het uitsturen van nieuwsbrieven of deelname aan wedstrijden, steeds met voorafgaande toestemming en waarvoor je ten alle tijde je toestemming kan intrekken
 • voor het algemeen beheer van je account op onze website
 • voor afhandeling van je betalingen

Volgende verwerking gebeurt om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen:

 • voor de boekhoudkundige verwerking
 • om je rechten als consument te garanderen
 • tegen bestrijding van fraude of voor mededeling aan overheden of bij wet bepaalde instanties

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op je toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan jou, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd bela

Hoe we de gegevens verzamelen

De persoonsgegevens worden verzameld op basis van vrijwillige invullen en mededeling door de klant zelf. Dit gebeurt

 • Via persoonlijk contactopname ahv adresgegevens, telefoongegevens of e-mail van Speelmakers,
 • via de formulieren en de daar voorziene invulvelden op de website, zoals daar zijn: contactformulier, offerte aanvraagformulier, bestelformulier, profiel of account met login, winkelmandje.

De verzameling van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de diensten van Speelmakers.

De toegang, tijdsduur en bewaring van de verzamelde gegevens

Je persoonsgegevens worden bewaard zolang als strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens verzameld werden, in lijn met de wettelijke, reglementaire en interne vereisten in dit verband.

Je gegevens worden uitsluitend verwerkt voor en door Speelmakers. Deze informatie wordt niet ter kennis gesteld aan derden, behoudens de uitvoering van de diensten of levering van producten noodzakelijk of met voorafgaande toestemming.

Voor de technische verwerking van je gegevens en de daarbijhorende support, bijvoorbeeld bij elektronisch CRM-software, verwerking door transportmaatschappijen (bpost/dpd/My Parcel), verwerking via online betaalproviders (Mollie/MultisafePay/Paypal…) of boekhoudpakketen (Yuki/silverfin/…), krijgen dergelijke instanties exclusief en tijdelijk toegang tot je gegevens. Deze derden handelen binnen de strikte grenzen van onze instructies en worden verplicht ook steeds conform AVG te handelen voor de verwerking van deze gegevens. Zo garanderen wij de beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

Beveiliging van je gegevens

Je persoonsgegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld. We nemen extra organisatorische maatregelen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk te garanderen.

De door Speelmakers verzamelde gegevens via de website worden beveiligd aan de hand van volgende maatregelen:

 • beveiliging via https:// (websites uitgerust met een SSL-certificaat),
 • beveiliging via unieke login met e-mailadres en wachtwoord van het CMS-systeem, software programma, boekhoudpakket,...
 • anti-virusbescherming op de gebruikte elektronische toestellen

Extra maatregelen die tevens mogelijk zijn, zijn extra beveiliging ahv 2-step verification of via een authenticator app.

Jouw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens:

Recht op inzage, correctie of aanvulling van je persoonsgegevens: je kan steeds vragen om inzage te krijgen alsook uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van je persoonsgegevens. Je krijgt na eenvoudig schriftelijk verzoek inzage tot de gegevens.

Recht om vergeten te worden: Je behoudt het recht om een deel of alle persoonsgegevens te laten schrappen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: In bepaalde omstandigheden kan je het recht bekomen jouw persoonsgegevens te verkrijgen of over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Je kan je te allen tijde verzetten tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

Daarnaast beschik je ook over het recht op verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op verwerking van je persoonsgegevens.

Om je recht te kunnen uitoefenen, dien je je schriftelijk, met bewijs van identiteit, te richten tot info@speelmakers.nl.

Speelmakers wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact

Voor vragen of in het geval je je wil beroepen op je rechten met betrekking tot de gegevensbescherming, kun je rechtstreeks contact opnemen met Speelmakers via info@speelmakers.nl of via briefwisseling naar Speelmakers, Beethovenlaan 2 | 6881 PE Velp (GLD).

Voor het uitoefenen van je rechten dien je een bewijs van je identiteit kenbaar te maken, dit kan door een kopie van je identiteitskaart of paspoort voor verificatie.

Disclaimer

Speelmakers behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

© 2021 Speelmakers - pleun@speelmakers.nl - privacyverklaring - cookiebeleid - sitemap Quoted: Websites met méér